środa, 31 grudnia 2014

Christmas gifts bracelets


Dzisiaj trochę o koralikowych bransoletkach, które zrobiłam na świąteczne prezenty (mam nadzieję, że posłużą ;)). Obie wykonane są ze szklanych koralików, które tworzą arabeskowe wzory. Szerokość: ok. 5 cm, długość: ok. 17 cm.
♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦

Today a little bit about bracelets that I made for Christmas gifts (I hope they will be used;)). Both are made of glass beads, which make arabesque patterns. Width: about 5 cm, length: about 17 cm.


Grafitowo-srebrna bransoletka – zrobiłam ją z ceramicznych koralików srebrnych i grafitowych o średnicy 2 mm. Jeden z ornamentów wykonany jest z grafitowych szklanych rurek.

♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦

Graphite and silver bracelet - I made it of ceramic beads, silver and graphite with 2 mm diameter. One of ornaments is made of graphite glass tubes.

Turkusowo-grafitowo-czarna bransoletka "wenecka" – główny wzór haftowany jest z nieco większych (3-4 mm) turkusowych koralików oraz rurek (2mm). Są to tzw. koraliki "weneckie", czyli z transparentnym kolorem i srebrną dziurką, dzięki czemu zachwycająco mienią się w sztucznym świetle. Tło wypełnione jest czarnymi ceramicznymi koralikami.

♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦♠♣♥♦

Turquoise-graphite-black bracelet "venetian" - main embroidered pattern is made of slightly larger (3-4 mm) turquoise beads and tubes (2 mm). These are so-called “venetian” beads, i.e. with a transaprent colour and a silver hole so that they sparkle delightfully in an artificial light. The background is filled with black ceramic beads.